تریبون مدل TJ

بررسی سریع

ویژگی های یک تریبون مناسب میتوان به طراحی ویژه و زیبا ، توجه به ابعاد انسانی و ارگونومی ،قابلیت تجهیز به امکانات صوتی ، قابلیت درج آرم برگزار کننده  یا برند سازمان ،فضایی برای نگهداری و ارائه اسناد و مدارک، آزادی عمل مجری و از همه مهمتر قابلیت حمل و جابجایی نام برد.
برای اطلاع از  قیمت با “ 02632513346” تماس حاصل فرمایید.