پروژه های اجرا شده

اجرای موفق پروژه های متعدد و همکاری با سازمان های مختلف در اقصی نقاط ایران و خارج از کشور تنها با تاکید بر کیفیت در خور توجه، قیمت مناسب، تحویل در کمترین زمان نوآوری و تناسب با استاندارد های جهانی

پروژه فرمانداری شهرستان قائنات

تجهیز کامل سالن همایش فرمانداری قائنات

سیستم صوت – نور پردازی – سیستم نمایش 

 

130 عدد صندلی آمفی تئاتر مدل n-831 با دسته تحریر

13 عدد صندلی مدل VIP

مشخصات فنی محصول :

 • مکانیزم برگشت پذیری صندلی به صورت وزنی- تعادلی یا (یاتاقانی)
 •  پایه های صندلی  پروفیل سنگین
 • پایه ها با رنگ کوره ای الکترو استاتیک
 • تمامی جوش های پایه  صندلی از نوع جوش CO2
 • فوم از نوع سرد تزریقی با دانسیته بالا
 • نمای کف و پشت از ورق های ABS
 • جنس دسته  چوبی (راش) سمباده شده
 • روکش صندلی ها از نوع پارچه ایرانی یا ترک درجه ۱
 • قابلیت جا به جایی (portable)
پروژه های اجرا شده
پروژه های اجرا شده
پروژه های اجرا شده
پروژه های اجرا شده
پروژه های اجرا شده
پروژه های اجرا شده
پروژه های اجرا شده

پروژه بانک صادرات تهران

55 عدد صندلی آمفی تئاتر مدل n-890 با دسته تحریر

مشخصات فنی محصول :

 • مکانیزم برگشت پذیری صندلی به صورت وزنی- تعادلی یا (یاتاقانی)
 •  پایه های صندلی  پروفیل سنگین
 • پایه ها با رنگ کوره ای الکترو استاتیک
 • تمامی جوش های پایه  صندلی از نوع جوش CO2
 • فوم از نوع سرد تزریقی با دانسیته بالا
 • نمای کف و پشت از ورق های ABS
 • جنس دسته  چوبی (راش) سمباده شده
 • روکش صندلی ها از نوع پارچه ایرانی یا ترک درجه ۱
 • قابلیت جا به جایی (portable)
پروژه های اجرا شده
پروژه های اجرا شده
پروژه های اجرا شده
پروژه های اجرا شده
پروژه های اجرا شده
پروژه های اجرا شده

پروژه بانک توسعه تعاون تهران

96 عدد صندلی آمفی تئاتر مدل n-890 با دسته تحریر

12 عدد صندلی آمفی تئاتر مدل VIP

مشخصات فنی محصول :

 • مکانیزم برگشت پذیری صندلی به صورت وزنی- تعادلی یا (یاتاقانی)
 •  پایه های صندلی  پروفیل سنگین
 • پایه ها با رنگ کوره ای الکترو استاتیک
 • تمامی جوش های پایه  صندلی از نوع جوش CO2
 • فوم از نوع سرد تزریقی با دانسیته بالا
 • نمای کف و پشت ام دی اف
 • جنس دسته  چوبی (راش) سمباده شده
 • روکش صندلی ها از نوع پارچه ترک درجه ۱
 • قابلیت جا به جایی (portable)
پروژه های اجرا شده
پروژه های اجرا شده
پروژه های اجرا شده
پروژه های اجرا شده
پروژه های اجرا شده

پروژه راه آهن اصفهان

200 عدد صندلی آمفی تئاتر مدل n-832 با دسته انتگرال

14 عدد صندلی آمفی تئاتر مدل VIP

مشخصات فنی محصول :

 • مکانیزم برگشت پذیری صندلی به صورت وزنی- تعادلی یا (یاتاقانی)
 •  پایه های صندلی  پروفیل سنگین
 • پایه ها با رنگ کوره ای الکترو استاتیک
 • تمامی جوش های پایه  صندلی از نوع جوش CO2
 • فوم از نوع سرد تزریقی با دانسیته بالا
 • نمای کف و پشت ABS
 • جنس دسته  انتگرال
 • روکش صندلی ها از نوع پارچه ترک درجه ۱
 • قابلیت جا به جایی (portable)
پروژه های اجرا شده
پروژه های اجرا شده
پروژه های اجرا شده
پروژه های اجرا شده
پروژه های اجرا شده

پروژه بانک توسعه تعاون ارومیه

89 عدد صندلی آمفی تئاتر مدل n-890 با دسته تحریر

6 عدد صندلی آمفی تئاتر مدل VIP

مشخصات فنی محصول :

 • مکانیزم برگشت پذیری صندلی به صورت وزنی- تعادلی یا (یاتاقانی)
 •  پایه های صندلی  پروفیل سنگین
 • پایه ها با رنگ کوره ای الکترو استاتیک
 • تمامی جوش های پایه  صندلی از نوع جوش CO2
 • فوم از نوع سرد تزریقی با دانسیته بالا
 • نمای کف و پشت ام دی اف
 • جنس دسته  انتگرال
 • روکش صندلی ها از نوع پارچه ترک درجه ۱
 • قابلیت جا به جایی (portable)
پروژه های اجرا شده
پروژه های اجرا شده
پروژه های اجرا شده
پروژه های اجرا شده
پروژه های اجرا شده

پروژه آموزش و پرورش تبریز

260 عدد صندلی آمفی تئاتر مدل n-890

18 عدد صندلی آمفی تئاتر مدل VIP

مشخصات فنی محصول :

 • مکانیزم برگشت پذیری صندلی به صورت وزنی- تعادلی یا (یاتاقانی)
 •  پایه های صندلی  پروفیل سنگین
 • پایه ها با رنگ کوره ای الکترو استاتیک
 • تمامی جوش های پایه  صندلی از نوع جوش CO2
 • فوم از نوع سرد تزریقی با دانسیته بالا
 • نمای کف و پشت ام دی اف
 • جنس دسته  انتگرال
 • روکش صندلی ها از نوع پارچه ترک درجه ۱
 • قابلیت جا به جایی (portable)

100 عدد صندلی کارمندی مدل G-315

32 عدد صندلی کنفرانسی مدل F-316

1 عدد صندلی کارمندی مدل G-316

1 عدد صندلی مدیریتی مدل M-316 

 

 

پروژه های اجرا شده
پروژه های اجرا شده
پروژه های اجرا شده
پروژه های اجرا شده
پروژه های اجرا شده
پروژه های اجرا شده