پرسش‌وپاسخ

قابلیت نصب دسته آموزشی

تمامی مبلمان سینمایی بجز مدل VIP (وی آی پی) قابلیت نصب دسته آموزشی  را دارند که می تواند  هم به صورت چوبی و هم به صورت انتگرال باشد .
تعیین دسته چوبی یا انتگرال به نظر مشتری می باشد.

جنس پایه ها

 پایه های تمامی مبلمان سینمایی از پروفیل سنگین ساوه می باشد و جهت پوشش آن از رنگ کوره ای الکترو استاتیک استفاده می شود.

مکانیزم مبلمان ها

مکانیزم تمامی مبلمان های سینمایی به استثنای مدل VIP (وی آی پی) از نوع وزنی-تعادلی (یاتاقانی) میباشند که مدام دچار مشکل نمی شود( مکانیزم فنری بعد از مدتی استفاده کردن حالت ارتجاعی خود را از دست داده و برگشت کفی صندلی به صورت نا منظم میباشد ).